Leczenie depresji – etapy i ich charakterystyka

Depresja to nie tylko przedłużające się, kiepskie samopoczucie, ale tak naprawdę szereg negatywnych procesów zachodzących w całym organizmie. Poza pogorszoną kondycją psychiczną, często daje także objawy psychosomatyczne, jak choćby problemy kardiologiczne, gastryczne czy te związane z zaburzonym funkcjonowaniem układu moczowego i wydalniczego. Ilość symptomów i ich wpływ na ogólny stan zdrowia sprawiają, że depresję należy koniecznie leczyć, zanim przybierze poważniejszą formę albo podstępnie spowoduje większe szkody w organizmie.

I etap leczenia depresji – faza aktywna
Początek leczenia depresji następuje z reguły w jej punkcie kulminacyjnym, gdy dolegliwość daje najpoważniejsze, najbardziej męczące dla chorego objawy. Wielokrotnie wymagane jest wtedy wsparcie farmakologiczne. Ważne jest, by pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym, który może oceniać skuteczność leków i dokonywać ewentualnych modyfikacji dawek czy rodzaju stosowanych środków. W optymalnej sytuacji zażywanie leków trwa dwa miesiące, po których dawka jest możliwie najbardziej redukowana. Potem ogranicza się już tylko do farmakologii podtrzymującej uzyskany stan. Zakłada się, że pierwsze efekty leczenia odczuwalne są po 2 tygodniach, choć może to zająć 4-6 tygodni. W niektórych przypadkach organizm nie reaguje na farmaceutyki zgodnie z założeniami i może okazać się, że niezbędne będzie zwiększenie dawek lub zmiana leków.

II etap leczenia depresji – faza poprawy i jej utrwalania
Faza druga jest szczególnie istotna, ponieważ od odpowiedniego momentu wkroczenia w nią zależy powodzenie terapii. Zbyt wczesne przejście do utrwalania może zaprzepaścić efekty poprawy z początku leczenia. Jeszcze większego znaczenia nabiera tu psychoterapia. Odchodzi się od wsparcia farmakologicznego i skupia na pozytywnym nastawieniu pacjenta do podjęcia wyzwania, jakim jest powrót do normalnego funkcjonowania. Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie lekarza prowadzącego. To dlatego warto szukać najlepszych specjalistów, jak choćby ten dostępny pod adresem psychiatra-gabinet.pl. Psychiatra musi bacznie obserwować stan pacjenta, by ustalić, kiedy można zmniejszyć dawki, a kiedy wycofać leki. Zbyt wczesna, nieprzemyślana decyzja może doprowadzić do nagłego, drastycznego pogorszenia stanu zdrowia leczonej osoby.

III etap leczenia depresji – unikanie nawrotów
Jest to faza, której czas trwania jest najbardziej indywidualny. U niektórych osób trwa tak naprawdę przez całe życie, ponieważ wrodzone predyspozycje sprawiają, że mają szczególną skłonność do wpadania w przewlekłe stany depresyjne. U innych wystarcza skuteczna psychoterapia oraz psychoedukacja, ucząca metod unikania powrotu do stanów obniżonego samopoczucia.